Duurzaam

TOETIE FROETIE is milieuvriendelijk

De Tuk Tuk van Toetie Froetie is de eerste E-Tuk Fruitbar in Europa en op verzoek speciaal ontworpen. Op onderstaande filmpje is te zien hoe de Tuk Tuk Factory als eerste in Nederland is begonnen om de Tuk Tuk als elektrisch vervoermiddel in Europa te introduceren. Toetie Froetie wil in zijn gehele concept vriendelijk zijn voor het milieu. Wij willen dit niet alleen uitstralen door het elektrisch rijden en door gebruik van milieuvriendelijke materialen, maar ook door het thema duurzaam te verwerken in onze programma’s die gericht zijn op kinderen.

35% minder CO2

De Toetie Froetie E-Tuk rijdt elektrisch en heeft dan ook tijdens het rijden geen uitstoot van gassen. Maar ook de elektriciteit moet ergens vandaan komen, dus moet niet alleen gekeken worden naar de uitstoot tijdens het rijden, maar moet de gehele energieketen (‘from well to wheel’ oftewel van bron tot wiel) erbij betrokken worden om te bepalen hoe milieuvriendelijk het elektrisch rijden in werkelijkheid is.

TNO heeft de uitstoot van CO2 van elektrische en ‘gewone’ auto’s ten opzichte van elkaar vergeleken en kwam tot de conclusie dat een gemiddelde elektrische auto in 2020 van bron tot wiel ongeveer 35% minder CO2 zal produceren dan een gemiddelde auto met verbrandingsmotor. En zelfs als de elektriciteit volledig in kolencentrales wordt opgewekt zal een elektrische auto nog altijd 22% minder CO2 produceren.

Get Microsoft Silverlight

Geen fijnstof (roet) en stikstofoxiden

Naast de risico’s voor het klimaat door CO2 speelt er nog een ander milieuprobleem: vervuiling door fijnstof (roet) en stikstofoxiden. De komende jaren worden de Europese eisen voor de uitstoot van deze stoffen strenger. Elektrische auto’s produceren geen fijnstof en stikstofoxiden. Nederland als geheel zal ook zonder grootschalige introductie van elektrische auto’s de strengere Europese normen wel kunnen halen. Er komen immers steeds meer conventionele auto’s die aan de strengste milieueisen voldoen.
 Op lokaal niveau, zoals in binnensteden en langs drukke wegen, kunnen elektrische auto’s echter wel degelijk bijdragen aan een schoner milieu.

Nauwelijks geluidshinder

Een niet onbelangrijk voordeel van elektrische auto’s is verder dat ze stiller zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Ze dragen dus bij aan het terugdringen van de geluidshinder.

Milieuvriendelijke materialen

Toetie Froetie werkt zoveel als mogelijk met milieuvriendelijke materialen. Zo zijn onze bekers en rietjes bio-afbreekbaar en is het drukwerk zoals bijvoorbeeld het Magazine gemaakt van papier dat gerecycled wordt.

 

[/list]

Reacties zijn gesloten.